PISA (The Programme for International Student Assessment) – це міжнародна програма оцінки якості системи освіти. Програма проводиться під егідою Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) та має на меті порівняти освітні системи країн світу через вимірювання компетентностей учнів із читання, математики та природничих дисциплін, прямо не пов’язаних з оволодінням шкільними програмами. Крім того, велика увага у дослідженні PISA приділяється вивченню факторів, що впливають на успішне навчання учнів. Дослідження PISA проводиться кожні три роки, починаючи з 2000 року, шляхом тестування навичок і знань 15-річних учнів. Вважається, що в більшості країн саме в цьому віці учні закінчують основну школу, і постають перед вибором професії і загалом майбутнього життєвого шляху. Однак PISA не перевіряє рівня навчальних досягнень учнів, натомість оцінює наскільки учень зможе використовувати знання й уміння, отримані в школі, за можливих життєвих труднощів і викликів.

Участь в PISA-2018 дозволить громадянам України, зокрема, спеціалістам у галузі освіти, об’єктивно оцінити стан середньої освіти в країні, усвідомити значущість поступових перетворень у цій сфері, політикам – приймати обґрунтовані рішення про необхідність змін.

Уряд доручив Міністерству освіти і науки України забезпечити участь України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018 та визначив відповідальним за його проведення Український центр оцінювання якості освіти. (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 р. № 72-р «Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018»).

Офіційний сайт програми PISA-2018 в Україні.

Офіційний сайт організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) 

Презентація:«Стан підготовки міжнародного порівняльного дослідження якості освіти PISA-2018 в Україні. Програма дій на 2017 рік» Вакуленко Т. С.

Презентація: "PISA-2018: Оцінювання математичної   грамотності" Горох В. П.

Презентація: "Програма міжнародного оцінювання учнів PISA (Program for International Student Assessment)" Кулешова О. А.

Презентація: "PISA 2018: Читання (провідна галузь дослідження) приклади завдань" Ломакович С.В. 

Матеріали Школи моніторингу у форматі вебінар щодо особливостей  міжнародного дослідження PISA